ELGOIBARKO EUSKARA


HONI BURUZ

Lan hau Elgoibarko Izarraren ekimenez eta Elgoibarko Udalaren laguntzaz egindako proiektu baten ondorioa da. Jesus Mari Makazaga Eizagirre euskal filologo  elgoibartarra da egilea, berak aztertu baitu Elgoibarko Euskara. [informazio gehiago]

 


Berbak, egiturak eta irakurgaiak

Egilea: Jesus Mari MakazagaAURKIBIDEA


“ELGOIBARKO EUSKARA” LIBURUA

eeliburua

Elgoibarko Euskarari buruzko liburuaren aurkezpena:

 


“ELGOIBARKO AHOZKO EUSKARA” DOKTORETZA-TESIA

egilea: Jesus Mari Makazaga

eeliburua

 

8. BIBLIOGRAFIA

 

¬ Alberdi, Xabier (1996): Euskararen tratamenduak: erabilera. IKER 9. Bilbo. Euskaltzaindia.

¬ Aldabaldetrecu, Patxi (2000): Makinak eta gizakia. Gida historikoa. Makina Erremintaren Museo fundazioa. Elgoibar.

¬ Aranberri, Fernando (1996): Ermua eta Eitzako euskara. Ermua. Ermuko Udala.

¬ Aranzadi Zientzia Elkartea (1983-1990): Euskalerriko Atlas Etnolinguistikoa (2 liburuki). Donostia. Aranzadi.

¬ Arejita, Adolfo (1992): Euskal joskera. Durango. Leopoldo Zugaza.

¬ Arejita, Adolfo, Etxebarria, Juan Manuel, Irazola, Jose Mari & Uriarte, Javier (1989): Bizkaierazko joskera. Gasteiz. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saila. Eusko Jaurlaritza.

¬ Areta, Nerea (2003): Eibarko euskara: izen sintagmaren deklinabidea. Bilbo. Deustuko Unibertsitatea.

¬ Argoitia, Juan Andres, Azkarate, Nerea & Gezuraga, Xabier (1995): Eibarko euskeraren esakera eta bestelako berezitasun batzuk. Eibar. Eibarko Udala.

¬ Arrieta, Jose Agustin (1974): Un estudio sobre el habla vasca de Motrico. Deustuko Unibertsitateko lizentziatura-tesina argitara gabea.

¬ Askoren artean (1999): Arrasateko euskara. Arrasate. Arrasateko Udala.

¬ Aurrekoetxea, Gotzon (1995): Bizkaieraren egituraketa geolinguistikoa, EHU.

¬ _____ (1997): «Ahozko testuak transkribatzeko irizpideak», Uztaro 23, 87-94.

¬ Aurrekoetxea, Gotzon & Videgain, Xarles (arg.) (1992): Nazioarteko Dialektologia Biltzarra. Agiriak. Iker 7. Bilbo. Euskaltzaindia.

¬ Azkue, Resurrección Mª (1905-6): Diccionario Vasco-Español-Francés. Bilbo. La Gran Enciclopedia Vasca (1969).

¬ _____ (1923): Morfología vasca. Bilbo. La Gran Enciclopedia Vasca (1969)

¬ Bähr, Gerhard (1926-35): «Estudio sobre el verbo guipuzcoano», RIEV 17 eta hh.

¬ Barren aldizkaria (1997): Erretratu zaharrak. Barren. Elgoibar.

¬ Basauri, Serafin & Sarasua, Asier (koord.) (2003): Eibarko hiztegi etnografikoa, Eibar. Eibarko Euskara Mintegia, Eibarko Udala.

¬ Bonaparte, Louis Lucien (1991): Opera Omnia Vasconice. (4 liburuki). Bilbo. Euskaltzaindia.

¬ Burgete, Xabier & Gaminde, Iñaki (1991): Otxandioko euskaraz. Bilbo.

¬ Camino, Iñaki (1997): Aezkoako euskararen azterketa dialektologikoa. Iruñea. Nafarroako Gobernua.

¬ Castillo, Vanessa del, Romo, Jose Angel & Giralt, Bakarne (2001): Azkoittiko euskerie. Azkoitiko Udala.

¬ Chambers, J. K. & Trudgill Peter (1998): Dialectology. Cambridge University Press.

¬ Eibarko Aditz-Batzordia (1998): Eibarko aditza. Eibar. Eibarko Udala.

¬ Elexpuru, Juan Martin (2005): Bergara aldeko hiztegia. Leintz-Aramaio, Oñati eta Eibar inguruko berbekin osotuta, Bergarako Udala.

¬ Elgoibarko Izarra (2005): Izarren hautsa 40 urtean, Elgoibarko Izarra.

¬ Elhuyar (1996): Elhuyar hiztegia. Usurbil. Elhuyar.

¬ Epelde, Irantzu (2003): Larresoroko euskara. EHU-ko tesi argitaragabea.

¬ Etxabe, Karmele & Garmendia, Larraitz (2003): Zaldibiako euskara. Bertako bizimodua, ohiturak eta pasadizoak. Zaldibiako Udala.

¬ _____ (2004): Ordiziako euskara: garai bateko bizimodua eta gaurko hizkuntza-egoera, Ordiziako Udala.

¬ Etxaide, Ana Mª (1984): Erizkizundi Irukoitza. Iker 3. Bilbo. Euskaltzaindia.

¬ Etxebarria, Joxe Maria (1983): Euskal dialektologiarako testo eta ariketak. Gasteiz. El Carmen.

¬ Etxebarria, Joxe Maria & Etxebarria, Juan Manuel (1991): Euskalki guztien etno-testuak. Bilbo. Labayru Ikastegia.

¬ Etxebarria, Toribio (1965-66): Lexicón del euskera dialectal de Eibar. Euskaltzaindia. Euskera 10-11.

¬ _____ (1967): Ibiltarixanak. Ego ibarra (1993). Kutxa.

¬ Euskaltzaindia: Euskal Gramatika. Lehen Urratsak I, I (Eraskina), II, III (Lokailuak), IV (Juntagailuak), V (Mendeko Perpausak I) eta VI (Mendeko perpausak 2). 1984, 1987, 1987, 1990, 1994, 1999, 2004

¬ _____ (1987b): Orotariko Euskal Hiztegia. Euskaltzaindia.

¬ _____ (1993): Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna.

¬ _____ (1999b): Euskal Herriko Hizkuntza Atlasa: Ohiko Euskal Mintzamoldeen Antologia. Bilbo.

¬ _____ (2000): Hiztegi Batua. Euskera.

¬ Gaminde, Iñaki (1988): Ahozko bizkaieraz. Bilbo. Bizkaiko AEK.

¬ _____ (1995): Bizkaieraren azentu-moldeez. Bilbo. Labayru Ikastegia.

¬ _____ (1999): Bakio berbarik berba. Bilbo. Labayru Ikastegia, Bilbo Bizkaia Kutxa & Bakioko Udala.

¬ _____ (2001): Mungia berbarik berba. Mungiako Udala.

¬ _____ (1999): Euskaldunen azentuak. Bilbo. Labayru Ikastegia.

¬ Garate, Gotzon (1988): Erdarakadak. Mensajero.

¬ _____ (2002): Euskal atsotitzak. Bilbo. DEIA bilduma.

¬ _____ (2003): Atsotitzak. Refranes. Proverbs. Proverbia. Bilbo. Bilbao Bizkaia Kutxa.

¬ Gomez, Ricardo & Lakarra, Joseba Andoni (arg.) (1994): Euskal Dialektologiako kongresua. ASJUren gehigarriak, XXVIII. Donostia. Gipuzkoako Foru Aldundia.

¬ Harana, Mielanjel, Tapia, Joseba & Bergizes, Aingeru (1998): Gelatxo. Haritz euskal dantzari taldea, Ongarri eta Euskal Herriko Trikitixa elkartea.

¬ Hualde, José Ignacio (1997): Euskararen azentuerak. ASJUren gehigarriak, XLII. Donostia & Bilbo. Gipuzkoako Foru Aldundia & EHU.

¬ Hualde, José Ignacio & Bilbao, Xabier (1992): A phonological study of the basque dialect of Getxo. ASJUren gehigarriak XXIX. EHU-Gipuzkoako Foru Aldundia.

¬ Hualde, José Ignacio, Elordieta, Gorka & Elordieta, Arantzazu (1995): The basque dialect of Lekeitio. ASJUren gehigarriak XXVIII. EHU-Gipuzkoako Foru Aldundia.

¬ Hurtado, Irene (2001): Goierriko eta Tolosalde Hegoaldeko hizkerak. Lazkao. IX. Gerriko Ikerlan-Sariketa.

¬ Ibarra, Orreaga (1995): Ultzamako hizkera. Inguruko euskalkiekiko harremanak. Iruñea. Nafarroako Gobernua.

¬ Iturain, Iñaki & Loidi, Loren (1995): Orioko euskara. Orioko Udala.

¬ Izagirre, Cándido (1970): El vocabulario vasco de Aranzazu-Oñate y zonas colindantes. ASJUren gehigarriak, VII. Donostia. Gipuzkoako Foru Aldundia.

¬ Izagirre, Koldo (1981): Euskal lokuzioak. Hordago.

¬ Labaka, Ana, Azurza, Mª Eugenia & Bereziartua Juan Inazio (1996): Lasarte-Oriako euskararen azterketa. Lasarte-Oriako Udala.

¬ Labayru Ikastegia (2001): Bizkai Euskerearen Jarraibide Liburua. Lehenengo Pausuak. Labayru Ikastegia-BBK-Eusko Jaurlaritza-Bizkaiko Foru Aldundia-Bizkaia Irratia.

¬ Larramendi, Manuel (1756): Corografía de la muy noble y muy leal provincia de Guipúzcoa. Donostia (1969). Amigos del Libro Vasco.

¬ Larrañaga, Jone (1998): Antzuolako euskara. Antzuola. Antzuolako Udala.

¬ Laspiur, Imanol (1999): Eibarrera jatorraren bidetik. Eibar. Eta kitto! Euskara elkartea.

¬ _____ (1999b): Eibarko euskeriaren deklinabidia eta entonaziñua. Eibar. Eibarko Udala.

¬ León, Jabi (2004): Elgoibartarren esanetan, Elgoibarko Udala.

¬ Mendebalde Kultur Elkartea (1998): Mendebaldeko euskeraren ekarria. Bilbo. BBK.

¬ _____ (2000): Mendebaldeko berbetearen formalizazinoa. Bilbo. BBK.

¬ _____ (2003): Ahozkotasuna aztergai. Bilbo. BBK.

¬ Michelena, Luis (1961): Fonética Histórica Vasca, 3. arg. (1985). Donostia. Gipuzkoako Foru Aldundia.

¬ Mugarza, Pello (2006): Mallabiko euskara. Mallabiko Udala.

¬ Olano, Mikel (1998): Areso eta Leitzako hizkerak bertako hitz eta historian barrena. Iruñea. Nafarroako Gobernua.

¬ Ormaetxea, Txipi (2002): Aramaioko euskara. Aramaio. Aramaioko Udala-Arabako Foru Aldundia.

¬ Ormaetxea, Jose Luis (2005): Aramaioko euskara (azterketa dialektologikoa). EHUko tesi argitaragabea.

¬ Osoro, Jasone (1997): Elgoibarko baserriak. Debemen. Elgoibar.

¬ Plazaola, Estepan, Agirregabiria, Karmele & Bikuña, Karmen (2005): Ahozko jarduna hobetzeko proposamenak. Badihardugu Euskara Elkartea.

¬ Salaburu, Pello (1984): Hizkuntza teoria eta Baztango euskalkia (2 liburuki). Leioa. EHU.

¬ _____ (2005): Baztango mintzoa: gramatika eta hiztegia. Nafarroako Gobernua-Euskaltzaindia.

¬ San Martin, Juan (1960): Zirikadak. Berrargitaratua: Elkar (1984).

¬ _____ (1981): «Eibarko aditz-laguntzailearen paradigmak». Iker 1, 331-342. Euskaltzaindia.

¬ _____ (2000): «Toribio Etxebarriaren Lexicón-i gehigarriak», Euskera 43, 1001-1020. Euskaltzaindia.

¬ Sarasola, Ibon (1996): Euskal hiztegia. KUTXA fundazioa.

¬ Sarasua, Asier, Agirrebeña, Aintzane & Zenarruzabeitia, Leire (2005): Eibarko euskara. Gure hizketaren doinu eta berbak. Eibarko Udala.

¬ Telleria Alberto (2003): Berbeta berua. Deba ibarra. Badihardugu.

¬ Trudgill, Peter (1983): On dialect. New York University Press.

¬ _____ (1986): Dialects in contact. New York. Basil Blackwell Ltd.

¬ Txurruka, Alazne & Urbieta, Josune (2003): Debako euskara. Debako Ostolaza Kultur Elkartea.

¬ UEU (1987): Euskal dialektologiaren hastapenak. 2. arg. Iruñea.

¬ UNED (1988): Bergarako euskera. Bergara. Euskal Kultur Departamentuaren Argitalpenak.

¬ Villasante, Luis (1968): «Oñatiko euskera». Egan 27, 80-94.

¬ Yrizar, Pedro de (1981): Contribución a la dialectología de la lengua vasca (2 liburuki). Donostia. Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala.

¬ _____ (1991). Morfología del verbo auxiliar guipuzcoano (2 liburuki). Donostia. Euskaltzaindia & KUTXA.

¬ _____ (1992). Morfología del verbo auxiliar vizcaíno (2 liburuki). Bilbo. Euskaltzaindia & BBK.

¬ Zuazo Koldo (1988): Euskararen batasuna. Iker 5. Bilbo. Euskaltzaindia-EHU.

¬ _____ (1988b): «Bizkaieraren ezaugarriez gehiago», ASJU XXII -2, 367-377.

¬ _____ (1998): «Euskalkiak, gaur», FLV 78, 191-233.

¬ _____ (1999): Deba ibarreko euskeria. Deba ibarreko udalak.

¬ _____ (2000): Euskararen sendabelarrak. Irun. Alberdania.

¬ _____ (2000b): «Debabarreneko euskara», Dialektologia gaiak (K. Zuazo arg.). EHU-Arabako Foru Aldundia.

¬ _____ (2003): Euskalkiak Herriaren lekukoak. Elkar.

¬ _____ (2005): Euskara Batua. Ezina ekinez egina. Elkar.

¬ Zuazo, Koldo & Badihardugu elkartea (2002): Deba Ibarretik Euskararen Herrira. Deba ibarra. Badihardugu.

¬ Zubiri, Juan José & Perurena Patziku (1998): Goizueta eta Aranoko hizkerak. Iruñea. Nafarroako Gobernua.

 

 

WEB ORRIAK:

 

¬ Elgoibarko Udalaren web-orria: http://www.elgoibar.org

¬ Barren aldizkariaren web-orria: http://www.elgoibarren.net

¬ Udalerrikako estatistika informazioa: http://www.eustat.es

¬ Euskararen kale neurketak: http://www.sortu.org

¬ Badihardugu Euskera Elkartea: http://www.badihardugu.com

¬ Eibarko Euskeria: http://www.eibarko-euskara.com

¬ ...eta kitto! Euskara Elkartea: http://www.etakitto.com

¬ Goiena, Debagoieneko ataria: http://www.goiena.net

¬ Intza proiektua (Euskal lokuzioak sarean): http://intza.armiarma.com

 elgoibarko udala