ELGOIBARKO EUSKARA


HONI BURUZ

Lan hau Elgoibarko Izarraren ekimenez eta Elgoibarko Udalaren laguntzaz egindako proiektu baten ondorioa da. Jesus Mari Makazaga Eizagirre euskal filologo  elgoibartarra da egilea, berak aztertu baitu Elgoibarko Euskara. [informazio gehiago]

 


Berbak, egiturak eta irakurgaiak

Egilea: Jesus Mari MakazagaAURKIBIDEA


“ELGOIBARKO EUSKARA” LIBURUA

eeliburua

Elgoibarko Euskarari buruzko liburuaren aurkezpena:

 


“ELGOIBARKO AHOZKO EUSKARA” DOKTORETZA-TESIA

egilea: Jesus Mari Makazaga

eeliburua

 

1.2. DIPTONGOAK

 

1.2.1. AI / EI ALTERNANTZIA

Hitz gutxi batzuetan alternantzia hori gertatzen da, bai eta bi formak erabili ere.

gaiztua / geiztua

gaizki / geizki

naikua / neikua

gaiņera / geiņera

Hona adibide batzuk:

Geizki ikusitta zauan basarrittarra len.

Geiztua pertsonia haura zan!

—Ezteixak, ondo: soiņua nehikua behintzat eta.

—Kalian eztago lekurikan. Eta, geiņera, kalian kotxia nun lagarik eztago.

 

1.2.2. DIPTONGOAK BAKUNTZEA

Zenbait kasutan, diptongoak bakuntzeko, sinpletzeko joera nabaritzen da. Monoptongazioa deitzen zaio horri. Hona hemen alternantzia hori erakusten duten hitz batzuk.

guraizak / gurizak

bakoitza / bakuitza / bakutza

laurden / laren

aurpegi / arpegi

laurogei / larogei

...

Ez da gertatzen, berriz, mendebalerago hitz amaieran gertatzen den diptongo bakuntze berezi bat: AIN > AN.

ezpaiņa (eta ez ezpana)

labaiņa (eta ez labana)

zaiņa (eta ez zana)

 

1.2.3. OI / UI ALTERNANTZIA

Hitz jakin batzuetan, gutxitan, alternatzia hau gertatzen da.

bakoitz / bakuitz

Azkoitti/Azkuitti

Adibide pare bat:

—Kuarteleko bakuitzari tokatze(n) jakuan.

Azkuitti aldian-da ertetzen zittuan gaiņera (sorgiņ) asko.

 

1.2.4. DIPTONGOAK KONTSONANTE BIHURTZEA

gaba, gabez

esan dabe, debe

 elgoibarko udala