ELGOIBARKO EUSKARA


HONI BURUZ

Lan hau Elgoibarko Izarraren ekimenez eta Elgoibarko Udalaren laguntzaz egindako proiektu baten ondorioa da. Jesus Mari Makazaga Eizagirre euskal filologo  elgoibartarra da egilea, berak aztertu baitu Elgoibarko Euskara. [informazio gehiago]

 


Berbak, egiturak eta irakurgaiak

Egilea: Jesus Mari MakazagaAURKIBIDEA


“ELGOIBARKO EUSKARA” LIBURUA

eeliburua

Elgoibarko Euskarari buruzko liburuaren aurkezpena:

 


“ELGOIBARKO AHOZKO EUSKARA” DOKTORETZA-TESIA

egilea: Jesus Mari Makazaga

eeliburua

 

1. FONOLOGIA

 

Atal honetan hiru zati aurkituko ditu irakurleak: bokalak, diptongoak eta kontsonanteak. Azpiatal horietako bakoitzean, Elgoibarko hizkeran gertatzen diren bilakabide fonologiko nagusien berri emango dut.

Arau edo bilakabide horiek ulertzea beharbada nekeza egingo zaio irakurle arruntari, hizkuntzalaritza-gaietan ohituta ez dagoenari. Horregatik, arauok hobeto ulertzen laguntzeko, horiek ahalik eta sinpleenean formulatzen eta adibide ugari akertzen ahalegindu naiz.

Gatozen, bada, Elgoibarko hizkeran agertzen zaizkigun bilakabideetara.

 elgoibarko udala