ELGOIBARKO EUSKARA


HONI BURUZ

Lan hau Elgoibarko Izarraren ekimenez eta Elgoibarko Udalaren laguntzaz egindako proiektu baten ondorioa da. Jesus Mari Makazaga Eizagirre euskal filologo  elgoibartarra da egilea, berak aztertu baitu Elgoibarko Euskara. [informazio gehiago]

 


Berbak, egiturak eta irakurgaiak

Egilea: Jesus Mari MakazagaAURKIBIDEA


“ELGOIBARKO EUSKARA” LIBURUA

eeliburua

Elgoibarko Euskarari buruzko liburuaren aurkezpena:

 


“ELGOIBARKO AHOZKO EUSKARA” DOKTORETZA-TESIA

egilea: Jesus Mari Makazaga

eeliburua

 

0.3. ELGOIBARKO EUSKARAREN EZAGUTZA ETA ERABILERA DATUAK

 

Azken erroldako datuen arabera, Elgoibarren 10.615 biztanle daude.

EUSTATen arabera, eta betiere 2 urtetik gorako biztanleak kontuan hartuz, 10.615 biztanle horietatik 6.222 lagun dira euskaldunak (%58,61), 1.315 ia euskaldunak (%12,38), eta 2.679 erdaldunak (%25,23).

Ama-hizkuntzari dagokionez, 10.440 pertsonanatik 4.794 lagunek (%45,91) euskara dute ama-hizkuntza; 4.800ek (%45,97) gaztelania; 707k (%6,77) gaztelania eta euskara, biak batera; eta azkenik, 139 biztanlek (%1,33), ez euskara ez gaztelania ez den beste hizkuntza bat.

Etxeko erabilerari dagokionez, 10.440 biztanletatik 3.499 lagunek (%33,51) euskaraz hitz egiten dute etxean; 5.087k (%48,72) gaztelaniaz; 1.794k (%17,18) euskaraz nahiz gaztelaniaz; eta, bukatzeko, 60 pertsonak (%0,57) beste hizkuntzaren batean.

Kaleko erabilerari dagokionez, 2006ko martxoaren bukaeran egindako kale-neurketaren arabera, elgoibartarren %39,78k hitz egiten du euskaraz gure herriko kaleetan. Azterketa hau egin ahal izateko, 4.959 elgoibartarren hizkuntza-jokaera neurtu da.

pertsonakeuskaraz%
4.9591.97339,78

Hona adinaren araberako erabilera:

GUZTIRAhaurrakgazteakhelduakadinekoak
euskaraz %%39,7%60,8%39,3%27,7%40,3

Haurrak dira euskara gehien erabiltzen dutenak (%60,8); helduak, berriz, gutxien darabiltenak (%27,7).

Euskararen erabileraren bilakabidea honako hau izan da azken urteetan, adinaren arabera desglosatua:

19951996199719982000200120022003200420052006
Haurrak%58,9%52,9%68,6%68%66,7%63%70,9%63,5%63,6%58,5%60,8
Gazteak%25,2%29,5%39,3%39,1%37,6%40%44,6%43%41%36,7%39,3
Helduak%23,4%23,3%26,7%29,8%27,6%25,7%32,9%35,1%30,6%31,5%27,7
Adinekoak%39,4%40,8%35,1%40,6%33,2%33,2%40,8%41,1%40,8%36,7%40,3
GUZTIRA31,931,73740,338,337,445,544,741,440,939,7

Datuon arabera, nabaritu dezakegu euskararen ezagutzak gora egin duela baina erabilerak behera egin duela; euskaldunak eta ia euskaldunak %70 inguru diren bitartean, Elgoibarko kaleetan %40 ingurukoa da euskararen presentzia.

 elgoibarko udala